נוטופיה אהבה שלום ואחווה

דמיינו  שאין לנו רכוש
האם אתם יכולים
אין בצע או רעב
תמיד אחוות אדם
דמיינו שכל האנשים
מתחלקים בעולם ונהנים
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world..